Фізика 10 клас


З 11.01. 2021 року дистанційне навчання

Для навчання використати аккаунт Microsoft Office365. 

Зайти в команду ФІЗИКА 10 КЛАС  у Microsoft Teams.

Дивитись інструкції в каналах уроків та вкладки ЗАВДАННЯ

При використанні смартфонів необхідно встановити додаток Microsoft Teams.

                  2 червня       

Підсумковий тест        

Приєднатися до уроку на комп’ютері або з мобільної програми


Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення

Опрацювати презентацію
Переглянути відео


Підручник. Фізика 10 клас. Божинова Ф. Я. Молекулярна фізика. СКАЧАТИ
Як працює холодильник. Відео
Самостійні роботи

Гармонічні коливання. Презентація Скачати
Основні положення МКТ. Тренувальний тест. ПРОЙТИ тест
Основні положення МКТ. Встав пропущені слова. ПРОЙТИ тест
Перший мільойн. Атоми та молекули. ГРАТИ
РОБОТА

Вступ
Урок 01.  Зародження й розвиток фізики як науки
Урок 02.  Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання.
Невизначеності вимірювань
Урок 03.  Скалярні та векторні величини

Розділ І. Механіка
Частина 1. Кінематика
Урок 04. Основна задача механіки. Абетка кінематики
Урок 05. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху. 
Урок 06. Графічне зображення прямолінійного рівномірного руху.
Урок 07. Розв'язування задач
Урок 08. Відносність механічного руху.Закони додавання переміщень і швидкостей.
Урок 09. Розв'язування задач
Урок 10. Нерівномірний  механічний рух.Середня швидкість.
Урок 11. Розв'язування задач.
Урок 12. Рівноприскорений прямолінійний рух. 
Урок 14Розв'язування задач
Урок 15. Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху.
Урок 16. Вільне падіння.
Урок 17. Розв'язування задач. 
Урок 18. Криволінійний рух .
Урок 19. Розв'язування задач.
Урок 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу.  
Урок 21. Розв'язування задач
Урок 22.Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу.
Урок 23.Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 24. Контрольна робота № 1 
                                             
                                         Частина 2. Динаміка
Урок 25. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона
Урок 26. Сила. Маса. Другий закон Ньютона        
Урок 27. Третій закон Ньютона.
Урок 28. Розв'язування задач.
Урок 29. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Закон всесвітнього тяжіння.
Урок 30. Розв'язування задач
Урок 31. Рух у полі  земного тяжіння.
Урок 32. Розв'язування задач
Урок 33. Лабораторна робота № 3.Дослідження руху тіла, кинутого  горизонтально.
Урок 34. Сила пружності. Вага тіла
Урок 35. Лабораторна робота № 4.Вимірювання коефіцієнта пружності.
Урок 36. Розв'язування задач.
Урок 37. Сила тертя.
Урок 38. Розв'язування задач
Урок 39. Лабораторна робота №5. Вимірювання коефіцієнта тертя.
Урок 40. Рух тіла під дією кількох сил.
Урок 41. Розв'язування задач.
Урок 42. Розв'язування задач.
Урок 43. Розв'язування задач.
Урок 44. Контрольна робота № 2 
Урок 45. Рівновага тіл. Момент сили.
Урок 46. Лабораторна робота №6. Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил.
Урок 47. Розв'язування задач.
Урок 48. Лабораторна робота № 7. Визначення центра мас плоскої фігури
Урок 49. Розв'язування задач. Самостійна  робота.
Урок 50. Механічна робота. Потужність
Урок 51. Розв'язування задач.
Урок 52. Потенціальна енергія. Кінетична енергія. Закон збереження механічної енергії
Урок 53. Розв'язування задач
Урок 54. Розв'язування задач
Урок 55. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення
Урок 56. Розв'язування задач  на закон збереження імпульсу тіла.
Урок 57. Лабораторна робота №8. Дослідження пружного удару двох тіл.
Урок 58. Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 59. Контрольна робота № 3  
Урок 60. Межі застосування законів класичної механіки. Основні положення СТВ
Релятивістський закон додавання швидкостей.
Урок 61. Просторові та часові  властивості  фізичного світу.
Урок 62. Розв'язування задач
Урок 63. Захист учнівських проектів
Урок 64. Захист учнівських проектів

Розділ ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка
Частина 1. Молекулярна фізика
Урок 65. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії  
Урок 66. Розв'язування задач     
Урок 67. Рух і взаємодія молекул       
Урок 68. Основне рівняння МКТ ідеального газу 
Урок 69  Температура. Температурна шкала Кельвіна   
Урок 70. Розв'язування задач     
Урок 71. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси     
Урок 72. Розв'язування задач     
Урок 73. Розв'язування задач     
Урок 74. Лабораторна робота № 9. Дослідження  одного з ізопроцесів.(ізотермічного процесу)   
Урок 75. Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи    
Урок 76. Контрольна робота № 4

Частина 2. Основи термодинаміки
Урок 77Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії     
Урок 78. Робота ідеального газу в термодинаміці.
Урок 79. Розв'язування задач.    
Урок 80. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес   
Урок 81. Розв'язування задач.    
Урок 82. Напрямок теплових процесів.Другий закон термодинаміки.Ентропія.  
Урок 83.  Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 84. Контрольна робота № 5

Частина 3. Властивості твердих тіл, рідин та газів
Урок 85. Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара.
Кипіння    
Урок 86. Тепловий баланс. Розвязування задач    
Урок 87. Розв'язування задач.             
Урок 88. Лабораторна робота №10.Визначення  питомої  теплоємності  тіла.     
Урок 89.  Вологість повітря. Точка роси.      
Урок 90.  Вимірювання відносної вологості повітря.      
Урок 91.  Розв'язування задач.    
Урок 92.  Поверхневий натяг рідини.   
Урок 93.  Розв'язування задач.    
Урок 94.  Лабораторна робота № 11. Вимірювання поверхневого натягу рідини 
Урок 95.  Змочування. Капілярні явища.       
Урок 96.  Розв'язування задач.    
Урок 97.  Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів.
Рідкі кристали    
Урок 98. Механічні властивості твердих тіл
Урок 99. Розв'язування задач     
Урок 100. Лабораторна робота №12.Визначення модуля пружності різних речовин.     
Урок 101. Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи    
Урок 102. Контрольна робота № 6 
Урок 103. Захист учнівських проектів  
Урок 104. Захист учнівських проектів  
Урок 105.  Підсумковий урок

1 коментар:

  1. г-н педро зробив все можливо, щоб допомогти мені з судом, який я використовував для розширення свого лісопильного бізнесу, вони були дружелюбними, професійними та абсолютними жемчужинами для роботи. я рекомендую зв'язатися з будь-яким, хто ищет суд. pedroloanss@gmail.com.

    ВідповістиВидалити