Фізика 9 клас


З 11.01. 2021 року дистанційне навчання

Для навчання використати аккаунт Microsoft Office365. 

Зайти в команду ФІЗИКА 9 КЛАС  у Microsoft Teams.

Дивитись інструкції в каналах уроків та вкладки ЗАВДАННЯ

При використанні смартфонів необхідно встановити додаток Microsoft Teams.


Інтерактивні симуляції


2 червня


 ПРОЙТИ ТЕСТ  САЙТ НА УРОК


Підручники

Підручник "Фізика-9" за новою програмою СКАЧАТИ

Тема 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА (16 год)

Урок 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле
Урок 2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. 
Урок3. Магнітне поле струму. Правило свердлика
Урок 4. Розв´язування задач
Урок 5. Сила Ампера 
Урок 6. Розв´язування задач
Урок 7. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера
Урок 8. Електромагніти та їх застосування
Урок 9. Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту.
Урок 10. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець
Урок 11. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм.
Урок 12. Лабораторна робота № 2Спостереження явища електромагнітної індукції.
Урок 13. Розв´язування задач
Урок 14. Розв´язування задач і вправ
Урок 15. Контрольна робота №1:"«Магнітні явища"
Урок 16. Захист навчальних проектів учнів.


                  
                 Тема 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА (19 год)

Урок 17. Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла.
Урок 18. Світловий промінь. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячні й місячні затемнення.
Урок 19. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало.
Урок 20. Розв´язування задач
Урок 21. Лабораторна робота № 3 Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.
Урок 22. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.
Урок 23. Розв´язування задач
Урок 24. Лабораторна робота № 4 Дослідження заломлення світла.
Урок 25. Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів.
Урок 26. Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Тренувальний тестВластивості лінз
Урок 27. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи. Тренувальний тест 1. 
Урок 28.  Зображення, які дає розсіювальна лінза. Тренувальний тест 2.
Урок 29. Розв´язування задач. Самостійна робота
Урок 30. Лабораторна робота № 5 Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи ‪Геометрична оптика‬ (colorado.edu)
Урок 31. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору. Тренувальний тест
Урок 32. Розв'язування задач. 
Урок 33. Розв´язування задач і вправ
Урок 34. Контрольна робота №2: «Світлові явища».
Урок 35. Захист навчальних проектів учнів. 

                       Тема 3. МЕХАНІЧНІ ТА  ЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ (10 год)


Урок 36. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини,  які характеризують хвилі
Урок 37. Звукові хвилі. Гучність звуку та висота тону. Вібрації і шуми та їх вплив на живі організми. Інфра- та ультразвуки. Інфра- та ультразвуки в живій природі і техніці.
Урок 38. Лабораторна робота № 6  Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів.
Урок 39. Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль.
Урок 40. Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі в природі й техніці.
Урок 41. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація
Урок 42. Розв'язування задач. 
Урок 43. Розв´язування задач і вправ
Урок 4
4. Контрольна робота №3: «Звукові та електромагнітні хвилі».
Урок 45. Захист навчальних проектів учнів. 

      Тема 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. 
  ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ (15 год)


Урок 46. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома.  Ядерні сили. Ізотопи
Урок 47. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання
Урок 48. Розв´язування задач
Урок 49. Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивнихізотопів
Урок 50. Розв´язування задач
Урок 51. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри.
Урок 52. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу.
Урок 53. Розв´язування задач.
Урок 54. Атомні електростанції. Атомна енергетика України.
Урок 55. Екологічні проблеми атомної енергетики.
Урок 56. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір.
Урок 57. Розв´язування задач
Урок 58. Розв´язування задач і вправ
Урок 59. Контрольна робота №4: «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи енергетики».
Урок 60. Захист навчальних проектів учнів. 

Тема 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ (38 год)


Частина І  «Рух і взаємодія» (20 год)


Урок 61. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення
Урок 62. Розв´язування задач
Урок 63. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху
Урок 64. Розв´язування задач
Урок 65. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху.  Рівняння координати
Урок 66. Розв´язування задач
Урок 67. Розв´язування задач і вправ
Урок 68. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона.
Урок 69. Другий закон Ньютона
Урок 70. Розв´язування задач
Урок 71. Третій закон Ньютона.
Урок 72. Розв´язування задач
Урок 73. Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння.
Урок 74. Розв´язування задач
Урок 75. Рух тіла під дією сили тяжіння. Пройти тест
Урок 76.  Розв´язування задач
Урок 77. Система законів Ньютона і її роль у становленні фізичного знання.
Урок 78. Розв´язування задач.  Рух під дією декількох сил
Урок 79. Розв´язування задач і вправ
Урок 80. Контрольна робота №5: «Рух і взаємодія (частина І)»

Частина ІІ «Рух та закони збереження» (18 год)

Урок 81. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.
Урок 82. Розв´язування задач
Урок 83. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.
Урок 84. Розв´язування задач
Урок 85. Застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах.
Урок 86. Лабораторна робота №6. Вивчення закону збереження механічної енергії.
Урок 87. Розв´язування задач
Урок 88. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування класичної механіки. Фундаментальний характер законів збереження в природі.
Урок 89. Розв´язування задач
Урок 90. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.
Урок 91. Розв´язування задач
Урок 92. Розв´язування задач і вправ
Урок 93. Контрольна робота №6: «Рух та закони збереження (частина ІІ)»
Урок 94. Захист навчальних проектів учнів. Людина і Всесвіт;  Фізика в житті сучасної людини
Урок 95. Захист навчальних проектів учнів. Сучасний стан  фізичних досліджень в Україні та світі
Урок 96. Захист навчальних проектів учнів. Україна – космічна держава
Урок 97. Захист навчальних проектів учнів. Видатні вітчизняні та закордонні вчені-фізики
Урок 98. Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес.

Тема 6. ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ (3 год)

Урок 99. Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії
Урок 100. Альтернативні джерела енергії
Урок 101. Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Урок 102. Повторення теми: «Магнітні явища»
Урок 103. Повторення теми: «Світлові явища» 
Урок 104. Повторення теми: «Механічні та електромагнітні хвилі» 
Урок 105. Повторення теми: «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Немає коментарів: